เว็บไซต์ไร้หลังบ้าน

        เว็บไซต์ซึ่งเขียนขึ้นโดยปราศจากระบบหลังบ้านซึ่งเป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ หรือบริษัทขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
        ซึ่งนอกจากตัวเว็บไซต์จะออกแบบให้สวยงามเหมาะกับภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ตัวเว็บยังรองรับการใช้งานในรูปแบบ Responsive platform ในมาตรฐาน bootstrap อีกด้วย
เว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla, wordpress)

        เว็บไซต์สำเร็จ Cms (Joomla,wordpress) มาพร้อมกับระบบหลังบ้านครบครันให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในตัวเว็บได้ด้วยตัวเอง เช่น รูปภาพ, Banner, เมนู, ข้อความต่างๆ รวมถึงการติดตั้งส่วนเสริมอย่างเช่น e-commerce ซึ่งทำให้การค้าขายผ่านโลกออนไลน์สะดวกมากขึ้น เช่น ระบบตระกร้าสินค้า, ระบบสั่งซื้อ, ระบบออกบิล, ระบบจัดเรียงหมวดหมู่สินค้า เป็นต้น
ระบบจัดอันดับคะแนน (Ranking Scoreboard)

        บริการพัฒนาระบบจัดอันดับคะแนนพนักงาน หรือผู้เข้าทำกิจกรรมขององค์กร โดยระบบนี้ผูกกับระบบ e-learning & training เดิม โดยใช้ตำแหน่ง แผนก และสาขาเป็นตัวสืบค้นหาอันดับคะแนนของผู้ทำคะแนนสูงสุด ไปยังผู้ทำคะแนนต่ำสุดของแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังมีระบบประเมินผลโดยแสดงเป็นกราฟค่าเฉลี่ยช่วงคะแนนที่พนักงานทำได้มากที่สุด เรียงไปยังน้อยสุดอีกด้วย
ระบบจองคลาสเรียน จองห้องอบรม (Booking)

        บริการพัฒนาระบบจองคลาสเรียน หรือจองห้องอบรมโดยลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์ม และเลือกวัน เวลา การจองจากนั้นระบบจะทำการบันทึกวันจองลงปฎิทินเวลาของระบบเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดูแลระบบรับทราบ และทำการจองคิวการใช้งานให้ในลำดับถัดไป
ระบบตรวจสอบ และอนุมัติเอกสาร (Checklist)

        บริการพัฒนาระบบตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลต่างๆจากคู่ค้า โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และผู้ตรวจสอบอิสระโดยหลังจากตรวจสอบแล้วคณะกรรมการสามารถส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่ค้าปรับปรุงแก้ไขก่อนจะลงความเห็นด้วยปุ่มอนุมัติ หรือไม่อนุมัติร่วมกันในลำดับต่อไป
ระบบแก้ไข ปรับแต่งภาพ (Photo editor)

        บริการพัฒนาระบบแก้ไข และปรับแต่งภาพ โดยระบบดังกล่าวเน้นการนำภาพภายในองค์กรมาเพิ่มเติม ไฮไลท์ แก้ไข หรือปรับแต่ง เพื่อบันทึกภาพและนำไปใช้งาน ซึ่งระบบดังกล่าวเหมาะสำหรับการนำภาพที่ตกแต่งแล้วไปจัดทำคู่มือ หรือประกอบเอกสารการใช้งานภายในองค์กรต่อไป
Flash game (.exe)

        บริการจัดทำ Flash game application เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นกิจกรรมสำหรับสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมนำเสนอ หรือนำไปใช้กับตู้ Kios เพื่อเป็นเกมส์สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน Event
Flip book

        บริการจัดทำ Flipbook รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ หรือเพื่อใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับงานนำเสนอ รายงานประจำปี หนังสือรุ่น เป็นต้น