บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ)

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- พัฒนาข้อมูลด้านการจอง Class อบรม
- พัฒนาฐานข้อมูลการเข้าเรียนตามสายงาน (Career path)
- พัฒนาฐานข้อมูลการลงทะเบียนตามสาขา แผนก ฝ่าย
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- พัฒนาบทเรียนในรูปแบบ Responsive content
- พัฒนาฐานคลังแบบทดสอบสำหรับสำหรับประเมินผล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- พัฒนาระบบแบ่งย่อยบริษัทภายใต้ระบบ e-learning
- พัฒนาระบบตรวจสอบเอกสาร SME จากเจ้าหน้าที่ และตัวแทนอิสระ
- พัฒนาระบบออก Certificate เมื่อจบหลักสูตร
- พัฒนาระบบรายงานผลแบ่งตามสายงาน SME
บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- พัฒนาระบบคลังแบบทดสอบ และแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ
- พัฒนาฐานระบบจัดอันดับคะแนน (Ranking scoreboard) แบ่งการค้นหาตามสาขา
- พัฒนาระบบแบบทดสอบ drag & drop ลากวาง ต่อจิ๊กซอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ภาควิชา อังกฤษธุรกิจ)

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- บริการด้านการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายในรูปแบบ intranet ภายในองค์กร
- บริการอัปเกรดเวอร์ชั่นระบบ moodle 1.9 สู่ 3.1
- บริการพัฒนาระบบ Moodle เข้ากับ Google app authentication
บริษัท Era holding จำกัด

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- พัฒนาระบบแจ้งชำระผ่านหน้าเว็บ
- พัฒนาระบบซื้อคอร์สเรียนผ่านบัตรเครดิตกสิกร
- พัฒนาระบบบทเรียน 2 ภาษา
บริษัท MG SALES (THAILAND) จำกัด

- บริการด้านการติดตั้งระบบ
- บริการด้านการพัฒนาฐานข้อมูลรายงานผล - บริการด้านการพัฒนาคลังแบบทดสอบ
บริษัท แอมเวย์ จำกัด

- บริการจัดทำ Storyboard บทเรียน
- บริการจัดทำ flash animation
- บริการจัดทำบทเรียนในรูปแบบ scorm
สถาบันติวกฎหมาย Ohm's Law

- บริการติดตั้งระบบ e-learning
- พัฒนาระบบ shoping course online
- พัฒนาระบบแบ่งหมวดหมู่รายวิชา