เกี่ยวกับเรา

       Dev-appsolute   เราเป็นทีมงานผู้ให้คำปรึกษา และบริการทางด้านการพัฒนาระบบ e-learning, web application, database develop ,system & network ซึ่งให้บริการทางด้านติดตั้ง และพัฒนาระบบมามากกว่า 8 ปี โดยให้บริการทั้งกลุ่ม เอกชน ,ราชการ ,รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ อีกมากมาย
       สำหรับระบบที่เราเชี่ยวชาญ และให้บริการนั้น ได้แก่ Moodle LMS, Joomla, Wordpress, Web application develop, Moodle Develop Database, Html5 app, Scorm, CAI