บริการของเรา


e-Learning LMS /Moodle


1. บริการติดตั้งระบบ
- บริการติดตั้งระบบ Moodle รวมถึงจัดหา Hosting /Server เพื่อให้บริการลูกค้า
- บริการติดตั้งระบบ Moodle กรณีลูกค้ามี Hosting/ Server อยู่ก่อนแล้ว
- บริการติดตั้งระบบ Moodle กรณีลูกค้ามี Server เปล่า หรือใช้ Server ภายในองค์กร
- บริการติดตั้งระบบ และตั้งค่าการใช้งานระบบ Moodle ทั้งในรูปแบบ online/ intranet

2. บริการอัปเกรดระบบ
- บริการอัปเกรดระบบจากเวอร์ชั่นเดิม เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
- บริการอัปเกรดระบบจากเวอร์ชั่นเดิม เป็นเวอร์ชั่นที่ลูกค้าต้องการ
- บริการดาว์นเกรดระบบจากเวอร์ชั่นเดิม เป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า
- บริการอัปเกรด และติดตั้งส่วนเสริม (plugin) เพิ่มเติม

3. บริการปรับปรุงแก้ไขระบบ และพัฒนาระบบ
- บริการตั้งค่า ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากระบบเดิม (bug monitor)
- บริการปรับปรุงแก้ไขรูปลักษณ์ และระบบ (modify)
- บริการพัฒนาระบบ ส่วนเสริม และฐานข้อมูล (Develop)
- บริการพัฒนาระบบรายงานผล และแบ่งกลุ่มอาชีพ สายงาน

4. บริการจัดทำบทเรียน
- บริการจัดทำ storyboard เรียบเรียงเนื้อหาบทเรียน
- บริการโปรแกรมแสดงเนื้อหา powerpoint ผ่านหน้าเว็ฐ
- บริการจัดทำบนเรียน Animation /presentation รองรับการใช้งานผ่าน pc & smartphone
- บริการจัดทำบทเรียนในรูปแบบ scorm

5. บริการอื่นๆ
- บริการดูแก้ไขปัญหา และข้อผิดพลาดของระบบรายปี (MA)
- บริการปรับปรุง แก้ไขปัญหาบทเรียนเดิม
- บริการเป็นที่ปรึกษา
- บริการสอนใช้งาน และฝึกอบรมนอกสถานที่


Web & application Develop

1. เว็บไซต์ไร้หลังบ้าน
    - เว็บไซต์ออกแบบสวยงาม เหมาะสมกับองค์กร
    - ไม่มีระบบหลังบ้าน
    - รูปแบบ Responsive platform
    - รองรับมาตรฐาน bootstrap

2. เว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla, wordpress)
    - มีระบบหลังบ้านสะดวก และง่ายต่อการปรับเปลี่ยน และแก้ไขเนื้อหา
    - มีระบบขายออนไลน์ e-commerce

3. บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Application Develop)
    - ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และองค์กร
    - พัฒนาระบบ Front-end ตามความต้องการของลูกค้า
    - พัฒนาระบบ Back-end ตามความต้องการของลูกค้า
    - พัฒนาส่วนเสริม และฐานข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า


บริการด้านอื่นๆ
    - บทเรียนรองรับมาตรฐาน scorm (1.2/ 2004)
    - Html5, flash content
    - Flash game
    - Flipbook
Counter :

webs counters